این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2014

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2014

دانلود فیلم I Put a Hit on You 2014
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Monkey King 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Honeytrap 2014
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bomb Girls: Facing the Enemy 2014
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Carlotta 2014
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Disappearance of Eleanor Rigby: Them 2014
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cast No Shadow 2014
ریلیز اختصاصی سایت

9 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Perfect Wave 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night Eyes 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Still the Water 2014
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Catch Me Daddy 2014
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dakota's Summer 2014
ریلیز اختصاصی سایت