این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2012

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2012

دانلود فیلم How to Fall in Love 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Outback 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Genius on Hold 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Caroline and Jackie 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Tower 2012

دانلود فیلم ATM: Er Rak Error 2012

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eyes of a Beginner 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Civil Love 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cyberstalker 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Imposter 2012

Won 1 BAFTA Film Award. Another 11 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم 26 Years 2012
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Breathless 2012
ریلیز اختصاصی سایت