این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2011

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2011

دانلود فیلم Flutter 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Certain Prey 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bob Ross: The Happy Painter 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Footloose 2011

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shark Night 3D 2011

دانلود فیلم The Human Centipede II (Full Sequence) 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jane Eyre 2011

Nominated for 1 Oscar. Another 10 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Guard 2011
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 15 wins & 25 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gettysburg 2011
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Primetime Emmys. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Four 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Corman's World: Exploits of a Hollywood Rebel 2011
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Detachment 2011

8 wins & 6 nominations. See more awards »