این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2010

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2010

دانلود فیلم Kaboom 2010

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Inhale 2010
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Black Bread 2010
ریلیز اختصاصی سایت

31 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Locked Down 2010

دانلود فیلم Altitude 2010

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Operation: Endgame 2010

دانلود فیلم The Stranger 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Miral 2010

4 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Quiet Life 2010
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cyrus 2010
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Killing Machine 2010
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Please Give 2010

5 wins & 17 nominations. See more awards »