این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود فیلم های ساخته شده در سال 2009

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده فیلم های ساخته شده در سال 2009

دانلود فیلم I Can Do Bad All by Myself 2009
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Take Off 2009
ریلیز اختصاصی سایت

11 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Escape 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It's Complicated 2009

Nominated for 3 Golden Globes. Another 8 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Human Centipede (First Sequence) 2009
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Triage 2009

دانلود فیلم My Rainy Days 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Survival of the Dead 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Don McKay 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bobby Fischer Live 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mr. Troop Mom 2009
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Applause 2009
ریلیز اختصاصی سایت

8 wins & 12 nominations. See more awards »