این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

فیلم ها و سریال ها در ژانر خبری

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده تمام فیلم ها و سریال ها در ژانر خبری

دانلود فیلم The Mama Sherpas 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Rise and Rise of Bitcoin 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Occupy: The Movie 2013
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Fragile Trust: Plagiarism, Power, and Jayson Blair at the New York Times 2013
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم After the Spill 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Age of Consequences 2016
ریلیز اختصاصی سایت

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How to Survive a Plague 2012
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 19 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Drop by Drop 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sushi: The Global Catch 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم ZIPPER: Coney Island's Last Wild Ride 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sweet Micky for President 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Drug Lord: The Legend of Shorty 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »