این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

باکس آفیس

نمایش مطالب
نمایش مطالب

باکس آفیس


 عنوانهفتگیکلهفته
Incredibles 21. Incredibles 2 $182.7M$182.7M$182.7M1
Ocean's Eight2. Ocean's Eight $78.6M$19.0M$78.6M2
Tag3. Tag $14.9M$14.9M$14.9M1
Solo: A Star Wars Story4. Solo: A Star Wars Story $193.8M$10.0M$193.8M4
Deadpool 25. Deadpool 2 $294.6M$8.7M$294.6M5
Superfly6. Superfly $9.0M$6.9M$9.0M1
Hereditary7. Hereditary $27.0M$6.9M$27.0M2
Avengers: Infinity War8. Avengers: Infinity War $664.3M$5.4M$664.3M8
Adrift9. Adrift $26.9M$2.2M$26.9M3
Book Club10. Book Club $62.0M$1.8M$62.0M5