این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مستند

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مستند

دانلود فیلم The Redeemed and the Dominant: Fittest on Earth 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Harold and Lillian: A Hollywood Love Story 2015
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Hillsong: Let Hope Rise 2016

دانلود فیلم Buck 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Koch Brothers Exposed 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Mama Sherpas 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Her Name Is Sabine 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Amy 2015

Won 1 Oscar. Another 50 wins & 44 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Shadow of the Moon 2007

6 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Nintendo Quest 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Occupation: Fighter 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Lunch Hour 2011
ریلیز اختصاصی سایت