این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی مستند

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : مستند

دانلود فیلم Life, Animated 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Believer 2018
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Breaking the Cycle 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dispossession: The Great Social Housing Swindle 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم More Brains! A Return to the Living Dead 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Salt Lake City 2002: Bud Greenspan's Stories of Olympic Glory 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sapporo Winter Olympics 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم Mercury 13 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jewel's Catch One 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Deep Blue 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Whitney 2018

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Pearl Button 2015

11 wins & 10 nominations. See more awards »