این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی iMovie-DL

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : iMovie-DL

دانلود فیلم Gifted 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Just Eat It: A Food Waste Story 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Of Mind and Music 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kilimanjaro 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Doomsday Book 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beyond Outrage 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Woman, a Gun and a Noodle Shop 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mondays in the Sun 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Murmur of Youth 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Hearty Response 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Favorite Year 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night of the Devils 1972
ریلیز اختصاصی سایت