این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ریلیزهای اختصاصی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ریلیزهای اختصاصی

دانلود سریال Heathers
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Yellowstone
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Condor
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Strange Angel
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Queen Sugar
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Ponysitters Club
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال The Sinner
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Suits
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Alone Together
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Castle Rock
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Younger
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Wrecked
ریلیز اختصاصی سایت