این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنایی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنایی

دانلود فیلم Moss 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Web of Lies 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jack Falls 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Trust 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Moonrise 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم American Animals 2018

دانلود فیلم In the Shadows 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gatao 2: Rise of the King 2018

دانلود فیلم While She Was Out 2008

دانلود فیلم Gifted 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Beyond Outrage 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Hearty Response 1986
ریلیز اختصاصی سایت