این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنایی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنایی

دانلود فیلم The Lost Brother 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Death Hunt 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Papillon 1973

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم A Force of One 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Destiny: The Tale of Kamakura 2017

دانلود فیلم The Escape of Prisoner 614 2018

دانلود فیلم Cold War 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Blind Detective 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Connected 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Billy Boy 2017

دانلود فیلم Harper 1966
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Condemned 2007

1 nomination. See more awards »