این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی 480p Blu-Ray / HDTV

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : 480p Blu-Ray / HDTV

دانلود فیلم My Favorite Year 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم PT 109 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Murder, Inc. 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Invasion of the Christmas Lights 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Bad Stepmother 2018

دانلود فیلم Holiday in Handcuffs 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fun in Acapulco 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Only the Strong 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم One Crazy Summer 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم One on One 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Good Witch 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم $ 1971
ریلیز اختصاصی سایت