این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ماجراجویانه

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ماجراجویانه

دانلود فیلم Jupiter's Darling 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Joy 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Avengers 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Land Unknown 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Conquest of Cochise 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Deadpool 2 2018

دانلود فیلم Cheaper by the Dozen 2 2005

دانلود فیلم Adrift 2018

دانلود فیلم Eddie Macon's Run 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ice Station Zebra 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gray Lady Down 1978

دانلود فیلم The Island at the Top of the World 1974