این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 2010-تاکنون

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 2010-تاکنون

دانلود فیلم Hurricane 2018

دانلود فیلم The Happy Prince 2018

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dark 2018

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Thunder Road 2018

5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Dinner with Hervé 2018

دانلود فیلم Halloween 2018

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Water Diviner 2014

13 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Life, Animated 2016

Nominated for 1 Oscar. Another 13 wins & 22 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Jack and Jill 2011

14 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Longest Ride 2015

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Burlesque 2010

Won 1 Golden Globe. Another 5 wins & 18 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Beastly 2011

1 win & 1 nomination. See more awards »