این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 2010-تاکنون

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 2010-تاکنون

دانلود فیلم The House of Tomorrow 2017

دانلود فیلم Adrift 2018

دانلود فیلم Viking Destiny 2018

دانلود فیلم To All the Boys I've Loved Before 2018

دانلود فیلم Running for Grace 2018

دانلود فیلم Shock and Awe 2017

دانلود فیلم Down a Dark Hall 2018

دانلود فیلم American Animals 2018

دانلود فیلم The People I've Slept With 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Joy 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم In the Shadows 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Afflicted 2011
ریلیز اختصاصی سایت