این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1999-1990

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1999-1990

دانلود فیلم The Avengers 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Murmur of Youth 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Suburbans 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Man's Best Friend 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Life with Mikey 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Basquiat 1996
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Cool Blue 1990
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hamlet 1996
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 4 Oscars. Another 9 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Larry David: Curb Your Enthusiasm 1999
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Paradise Road 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Civil Action 1998
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Three Musketeers 1993
درخواستی کاربران

2 wins & 3 nominations. See more awards »