این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1999-1990

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1999-1990

دانلود فیلم Foxfire 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Master 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Road to Wellville 1994
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Dentist 1996
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Day a Pig Fell Into the Well 1996

دانلود فیلم Mystery Men 1999

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Swingers 1996

3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Long Kiss Goodnight 1996

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Exorcist III 1990
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم White Tiger 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Day of the Beast 1995
ریلیز اختصاصی سایت

15 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Musuko 1991
ریلیز اختصاصی سایت

25 wins & 8 nominations. See more awards »