این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم The Fabulous Baker Boys 1989

Nominated for 4 Oscars. Another 14 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Police 1985
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fast Times at Ridgemont High 1982

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Offerings 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم They Live 1988

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Driving Miss Daisy 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 17 wins & 24 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dust in the Wind 1986
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Holcroft Covenant 1985
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Beasts' Carnival 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kill and Kill Again 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Adventures of Milo and Otis 1986
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Principal 1987

1 nomination. See more awards »