این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم Dune 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Death Hunt 1981
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Return of the Musketeers 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Great Balls of Fire! 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Prison on Fire 1987

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Stripes 1981

دانلود فیلم The Blues Brothers 1980

دانلود فیلم Shakedown 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Police Story 2 1988

2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Police Story 1985

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man from Snowy River 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Southern Comfort 1981
ریلیز اختصاصی سایت