این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم Jake Speed 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Dead Next Door 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم That Day, on the Beach 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Society 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Last Horror Film 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Being 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Return to the 36th Chamber 1980

دانلود فیلم A Hearty Response 1986
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم My Favorite Year 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Troll 1986

دانلود فیلم Plenty 1985
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 2 BAFTA Film Awards. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eddie Macon's Run 1983
ریلیز اختصاصی سایت