این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1989-1980

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1989-1980

دانلود فیلم The Octagon 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Oar 1985
ریلیز اختصاصی سایت

8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Long Riders 1980
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Moderns 1988
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Return of Swamp Thing 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Pick-up Artist 1987
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Couch Trip 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Ice Pirates 1984
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Without a Trace 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Raising Arizona 1987

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dirty Dancing 1987

Won 1 Oscar. Another 11 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Belly of an Architect 1987
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »