این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1979-1970

دانلود فیلم Ryan's Daughter 1970
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 7 wins & 21 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Paradise Alley 1978

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Black Roots 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Freewheelin' 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Orca 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Head of the Boss 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Death Wish 1974
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Count Dracula's Great Love 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scavenger Hunt 1979
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Raw Meat 1972
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم 'Doc' 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Driver 1978
درخواستی کاربران