این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1979-1970

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1979-1970

دانلود فیلم The Last Remake of Beau Geste 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Day of the Jackal 1973
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Heroic Ones 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Killing of a Chinese Bookie 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Drowning Pool 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Chant of Jimmie Blacksmith 1978
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Blood Spattered Bride 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Brotherhood of Satan 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Sleep 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Beast Must Die 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 'Sheba, Baby' 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Death Race 2000 1975
ریلیز اختصاصی سایت