این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1979-1970

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1979-1970

دانلود فیلم Boxer Rebellion 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Images 1972
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Anna and the Wolves 1973
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sunday Bloody Sunday 1971
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Black Stallion 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Domino Killings 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ten Little Indians 1974
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Front 1976
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Rudolph and Frosty's Christmas in July 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rudolph's Shiny New Year 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Jesus Film 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Germany in Autumn 1978
ریلیز اختصاصی سایت