این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1969-1960

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم Casino Royale 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Girls! Girls! Girls! 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Garibaldi 1961
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Custer of the West 1967
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم An Actor's Revenge 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Harper 1966
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Two for the Road 1967

Nominated for 1 Oscar. Another 4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spider Baby or, The Maddest Story Ever Told 1967
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Spencer's Mountain 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Brides of Dracula 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Bridge at Remagen 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mrs. Brown, You've Got a Lovely Daughter 1968
ریلیز اختصاصی سایت