این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1969-1960

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم The Roman Spring of Mrs. Stone 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Haunting 1963
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Cash on Demand 1961
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Here We Go Round the Mulberry Bush 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Great Race 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Muscle Beach Party 1964
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Agent 8 3/4 1964

دانلود فیلم Evil Eye 1963
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Trial 1962
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Late Autumn 1960

دانلود فیلم Mirage 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Intimate Lighting 1965
ریلیز اختصاصی سایت