این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1969-1960

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1969-1960

دانلود فیلم I'll Take Sweden 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wild in the Country 1961

دانلود فیلم The Absent Minded Professor 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Mercenary 1968

دانلود فیلم The Bed Sitting Room 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم New Tale of Zatoichi 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Happiest Millionaire 1967

دانلود فیلم PT 109 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Never Take Sweets from a Stranger 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Murder, Inc. 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Night of the Living Dead 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ice Station Zebra 1968
ریلیز اختصاصی سایت