این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم Lili 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Drum Beat 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Colossus of New York 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Adventure in the Hopfields 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kansas City Confidential 1952
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Scarface Mob 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hell Drivers 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Happy Road 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tea for Two 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Separate Tables 1958

Won 2 Oscars. Another 5 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Mole People 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Loyal 47 Ronin 1958
ریلیز اختصاصی سایت