این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم The Desert Fox: The Story of Rommel 1951
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Gun Crazy 1950
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Abominable Snowman 1957

دانلود فیلم Jet Pilot 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Some Like It Hot 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 13 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Singin' in the Rain 1952
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Truth of Our Marriage 1952

دانلود فیلم The Crimson Kimono 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم Les Girls 1957
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 7 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Day of Fury 1956
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ruby Gentry 1952

دانلود فیلم Le chant du Styrène 1959