این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1959-1950

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1959-1950

دانلود فیلم The Inn of the Sixth Happiness 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The World in His Arms 1952

دانلود فیلم Throne of Blood 1957

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Maze 1953

دانلود فیلم Ruby Gentry 1952

دانلود فیلم Crime of Passion 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City That Never Sleeps 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Hilda Crane 1956

دانلود فیلم The Angry Red Planet 1959
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Knife 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Eight Hours of Terror 1957

دانلود فیلم The Long, Hot Summer 1958
ریلیز اختصاصی سایت