این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم Rebecca 1940
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 4 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Double Indemnity 1944
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 7 Oscars. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bambi 1942
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 3 Oscars. Another 5 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم My Gal Sal 1942

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Third Man 1949
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 4 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Reckoning 1947
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Phantom of the Opera 1943

Won 2 Oscars. Another 1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Magnificent Doll 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Spiral Staircase 1946

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Raw Deal 1948

دانلود فیلم The Mummy's Curse 1944

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Mummy's Ghost 1944

1 nomination. See more awards »