این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم High School Hero 1946
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dark Command 1940

دانلود فیلم Flame of Barbary Coast 1945

دانلود فیلم The Egg and I 1947

دانلود فیلم The Mummy's Hand 1940

دانلود فیلم The Mummy's Tomb 1942

دانلود فیلم Shockproof 1949

دانلود فیلم Power of the Press 1943

دانلود فیلم The Paleface 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم A Game of Death 1945

دانلود فیلم Greenwich Village 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dakota 1945