این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1949-1940

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1949-1940

دانلود فیلم The Outlaw 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mine Own Executioner 1947
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Gilda 1946
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Gold Rush Maisie 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Unconquered 1947
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Congo Maisie 1940
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cry 'Havoc' 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Lady from Shanghai 1947
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Lifeboat 1944
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 3 wins. See more awards »
دانلود فیلم White Heat 1949
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Big Sleep 1946
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Miracle on 34th Street 1947
درخواستی کاربران

Won 3 Oscars. Another 5 wins & 1 nomination. See more awards »