این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی سال های 1939-1930

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : سال های 1939-1930

دانلود فیلم Death on the Diamond 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Purchase Price 1932
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Great Waltz 1938
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم As You Like It 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Daughters Courageous 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Office Wife 1930
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Green Pastures 1936
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The King and the Chorus Girl 1937
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Story of Louis Pasteur 1936
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم This Modern Age 1931
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sergeant Madden 1939
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Monster Walks 1932
ریلیز اختصاصی سایت