این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

مشاهده دسته بندی : سال های 1939-1930

Follow the Fleet
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
The Informer
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
Gold Diggers of 1935
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 nomination. See more awards »
Evergreen
ریلیز اختصاصی سایت

Back Page
ریلیز اختصاصی سایت

Queen Christina
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
Havana Widows
ریلیز اختصاصی سایت

Duck Soup
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 2 nominations. See more awards »
Deluge
ریلیز اختصاصی سایت

Seas Beneath
ریلیز اختصاصی سایت

The Story of the Last Chrysanthemum
ریلیز اختصاصی سایت

Union Pacific
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins. See more awards »