این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی وسترن

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : وسترن

دانلود فیلم 4Got10 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Appaloosa 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sundown: The Vampire in Retreat 1989
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Red Hill 2010

5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dark Command 1940

دانلود فیلم The Great Silence 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Flame of Barbary Coast 1945

دانلود فیلم The Tall T 1957

دانلود فیلم Man with the Gun 1955

دانلود فیلم Winchester '73 1950
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Buchanan Rides Alone 1958

دانلود فیلم The Paleface 1948
ریلیز اختصاصی سایت