این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی وسترن

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : وسترن

دانلود فیلم Drum Beat 1954
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Spoilers 1942
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jane Got a Gun 2015

دانلود فیلم Love's Enduring Promise 2004
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Showdown 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Angel and the Bad Man 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Along Came Jones 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Shalako 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Missouri Breaks 1976
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Junior Bonner 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Can't Help Singing 1944
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stranger That Kneels Beside the Shadow of a Corpse 1970
ریلیز اختصاصی سایت