این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود فیلم The Yellow Birds 2017

دانلود فیلم Stripes 1981

دانلود فیلم The Bridge at Remagen 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Miss Evers' Boys 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Journey's End 2017

دانلود فیلم Hannibal Brooks 1969
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ship of Fools 1965
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Inglorious Bastards 1978
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Seven Beauties 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم China Sky 1945
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Stranger Wore a Gun 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Private Navy of Sgt. O'Farrell 1968
ریلیز اختصاصی سایت