این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود فیلم PT 109 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Last Ounce of Courage 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Paradise Road 1997
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Inn of the Sixth Happiness 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 71: Into the Fire 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mother Night 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Yellow Birds 2017

دانلود فیلم Billy Budd 1962

دانلود فیلم Stop-Loss 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم D-Day the Sixth of June 1956

دانلود فیلم Dark Blue World 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Battle of the Warriors 2006

3 wins & 20 nominations. See more awards »