این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی جنگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : جنگی

دانلود فیلم The Last Remake of Beau Geste 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Hunters 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Cry 'Havoc' 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Heroic Ones 1970
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Triage 2009

دانلود فیلم Centurion 2010

دانلود فیلم The Four Horsemen 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Laugh or Die 2018

دانلود فیلم Red Cliff 2008

13 wins & 43 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gettysburg 2011
ریلیز اختصاصی سایت

Won 4 Primetime Emmys. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Age of Stupid 2009
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The 14 Amazons 1972
ریلیز اختصاصی سایت

3 wins & 1 nomination. See more awards »