این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ورزشی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ورزشی

دانلود فیلم Full Strike 2015
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Death on the Diamond 1934
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Black Stallion 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Occupation: Fighter 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Madison 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Champion 2018

دانلود فیلم Bud Greenspan's Athens 2004: Stories of Olympic Glory 2005
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Fight Without Hate 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Breaking the Limits 2017

دانلود فیلم A Mile in His Shoes 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Stealing Home 1988
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم eHero 2018