این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ورزشی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ورزشی

دانلود فیلم The Boxer 1997
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Golden Globes. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Olympia Part One: Festival of the Nations 1938
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم Penitentiary 1979
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Journeyman 2017

دانلود فیلم The Miracle Season 2018

دانلود فیلم One on One 1977
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Goalie's Anxiety at the Penalty Kick 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Great White Hype 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sons of Ben 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Breath 2017

دانلود فیلم Shaolin Soccer 2001

12 wins & 12 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ballet Boys 2014