این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ورزشی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ورزشی

دانلود فیلم Ladybugs 1992
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Salt Lake City 2002: Bud Greenspan's Stories of Olympic Glory 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Sapporo Winter Olympics 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم The Great Race 1965
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 14 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Swimming with Men 2018

دانلود فیلم 89 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Andre the Giant 2018
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Babe 1992
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The 5th Quarter 2010
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Happy Gilmore 1996

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Prayer Before Dawn 2017

دانلود فیلم Champions 2018

2 nominations. See more awards »