این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی عاشقانه

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : عاشقانه

دانلود فیلم Ice Castles 2010
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Outlaw 1943
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Other End of the Line 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Octagon 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Put a Hit on You 2014
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ice Castles 1978
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Bennett's Song 2018

دانلود فیلم Honeytrap 2014
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم How to Fall in Love 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Heights 2005
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wicked Minds 2003
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Moderns 1988
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 5 nominations. See more awards »