این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ترسناک

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ترسناک

دانلود فیلم The Ice Cream Truck 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 388 Arletta Avenue 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Torment 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم I Had a Bloody Good Time at House Harker 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ghostland 2018

دانلود فیلم House IV 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Images 1972
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Attack of the Southern Fried Zombies 2017

دانلود فیلم The Boy 2015

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Emelie 2015

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Spider Baby or, The Maddest Story Ever Told 1967
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Lodgers 2017
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 5 nominations. See more awards »