این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی ترسناک

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : ترسناک

دانلود فیلم The Messengers 2007

دانلود فیلم Enter The Wild 2018

دانلود فیلم Upgrade 2018

دانلود فیلم Night of the Devils 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Never Take Sweets from a Stranger 1960
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Troll 1986

دانلود فیلم Night of the Living Dead 1968
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Day of Reckoning 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mulberry St 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Man's Best Friend 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Patient Zero 2018

دانلود فیلم The Campus 2018