این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی فیلم نوآر

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : فیلم نوآر

دانلود فیلم Crime of Passion 1957
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City That Never Sleeps 1953
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Big Knife 1955
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scandal Sheet 1952

دانلود فیلم Shockproof 1949

دانلود فیلم The Woman in the Window 1944

دانلود فیلم Hollow Triumph 1948
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Don't Bother to Knock 1952
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

دانلود فیلم D.O.A. 1949
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kansas City Confidential 1952
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Gun Runners 1958
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Rope of Sand 1949
ریلیز اختصاصی سایت