این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی فانتزی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : فانتزی

دانلود فیلم Dawn of the Dragonslayer 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم 4:44 Last Day on Earth 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم House IV 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Jem and the Holograms 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Love the Coopers 2015

2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم In the Name of the King: Two Worlds 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Phenomenon 1996

7 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم November 2017

دانلود فیلم Ju-on: White Ghost 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Ju-on: Black Ghost 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم City of Angels 1998
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Entente cordiale 1912
ریلیز اختصاصی سایت