این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی خانوادگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : خانوادگی

دانلود فیلم Beethoven 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم LEGO DC Comics Super Heroes: Aquaman - Rage of Atlantis 2018

دانلود فیلم All I Want for Christmas 2007
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Liken: Esther and the King 2006
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Aberdeen 2014
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Chance at Romance 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Little Engine That Could 2011
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Mary and the Witch's Flower 2017

4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Man from Snowy River 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Spencer's Mountain 1963
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Nativity! 2009

دانلود فیلم Alison's Choice 2015
ریلیز اختصاصی سایت