این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

مشاهده دسته بندی خانوادگی

نمایش مطالب
نمایش مطالب
مشاهده دسته بندی : خانوادگی

دانلود فیلم The Absent Minded Professor 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Running for Grace 2018

دانلود فیلم The Amazing Mr. Blunden 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Happiest Millionaire 1967

دانلود فیلم Cheaper by the Dozen 2 2005

دانلود فیلم Beyond the Clouds 2017

دانلود فیلم Life with Mikey 1993
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Island at the Top of the World 1974

دانلود فیلم March of the Penguins 2005

Won 1 Oscar. Another 21 wins & 15 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Silent Voice 2016

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Fireworks, Should We See It from the Side or The Bottom? 2017

دانلود فیلم A Horse Called Bear 2015
ریلیز اختصاصی سایت