این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Barack Obama

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Barack Obamaمشاهده آثار این هنرمند : Barack Obama
Barack Obama
6 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Mile 22 2018

دانلود فیلم Hamilton: One Shot to Broadway 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Joan Didion: The Center Will Not Hold 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Can't Stop, Won't Stop: A Bad Boy Story 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Meet the Trumps: From Immigrant to President 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم An Inconvenient Sequel: Truth to Power 2017
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 3 wins & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Whose Streets? 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 16 nominations. See more awards »
دانلود فیلم From the Ashes 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Avicii: True Stories 2017

دانلود فیلم Hell on Earth: The Fall of Syria and the Rise of ISIS 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Dolores 2017
ریلیز اختصاصی سایت

7 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم THE END: Inside the Last Days of the Obama White House 2017
ریلیز اختصاصی سایت