این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Neil deGrasse Tyson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Neil deGrasse Tysonمشاهده آثار این هنرمند : Neil deGrasse Tyson
Neil deGrasse Tyson
Nominated for 5 Primetime Emmys. Another 1 win. See more awards »

دانلود فیلم Bill Nye: Science Guy 2017
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The Mars Generation 2017
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم For the Love of Spock 2016

دانلود فیلم Fight for Space 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Batman v Superman: Dawn of Justice 2016

13 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Food Evolution 2016
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Zoolander 2 2016

6 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Ice Age: Collision Course 2016

دانلود فیلم Lazer Team 2015

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Europa Report 2013

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود سریال Bill Nye Saves the World

دانلود سریال Mars

4 nominations. See more awards »