این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

William Wylerمشاهده آثار این هنرمند : William Wyler
William Wyler
Won 3 Oscars. Another 16 wins & 43 nominations. See more awards »

The Liberation of L.B. Jones
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
Funny Girl
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 7 wins & 16 nominations. See more awards »
How to Steal a Million
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 nomination. See more awards »
The Collector
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
The Children's Hour
درخواستی کاربران

Nominated for 5 Oscars. Another 1 win & 6 nominations. See more awards »
Ben-Hur
ریلیز اختصاصی سایت

Won 11 Oscars. Another 16 wins & 13 nominations. See more awards »
The Big Country
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
Friendly Persuasion
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 6 Oscars. Another 5 wins & 4 nominations. See more awards »
The Desperate Hours
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 1 nomination. See more awards »
Roman Holiday
ریلیز اختصاصی سایت

Won 3 Oscars. Another 7 wins & 15 nominations. See more awards »
Carrie
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
Detective Story
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 3 wins & 7 nominations. See more awards »