این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

Robert Wiseمشاهده آثار این هنرمند : Robert Wise
Robert Wise
Won 4 Oscars. Another 31 wins & 24 nominations. See more awards »

Star Trek: The Motion Picture

Nominated for 3 Oscars. Another 3 wins & 16 nominations. See more awards »
The Hindenburg

Nominated for 3 Oscars. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
The Andromeda Strain

Nominated for 2 Oscars. Another 3 nominations. See more awards »
The Sand Pebbles
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 8 Oscars. Another 2 wins & 13 nominations. See more awards »
The Sound of Music
درخواستی کاربران

Won 5 Oscars. Another 12 wins & 13 nominations. See more awards »
West Side Story
ریلیز اختصاصی سایت

Won 10 Oscars. Another 18 wins & 11 nominations. See more awards »
I Want to Live!
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 16 nominations. See more awards »
Somebody Up There Likes Me
ریلیز اختصاصی سایت

Won 2 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
Destination Gobi
ریلیز اختصاصی سایت

The Day the Earth Stood Still
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
The Set-Up
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 BAFTA Film Award. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
The Curse of the Cat People
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »