این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Ian Tracey

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Ian Traceyمشاهده آثار این هنرمند : Ian Tracey
Ian Tracey
5 wins & 12 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Hello Destroyer 2016
ریلیز اختصاصی سایت

11 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Dead Rising: Endgame 2016

2 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Eadweard 2015
ریلیز اختصاصی سایت

17 wins & 30 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Aloft 2014

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Man of Steel 2013

7 wins & 46 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Sucker Punch 2011

1 win & 10 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Donovan's Echo 2011

4 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Elektra 2005

دانلود فیلم Open Range 2003

1 win & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Owning Mahowny 2003

3 wins & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Liberty Stands Still 2002
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Insomnia 2002

1 win & 10 nominations. See more awards »