این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Rob Stewart

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Rob Stewartمشاهده آثار این هنرمند : Rob Stewart
Rob Stewart

دانلود فیلم Kodachrome 2017

دانلود فیلم The Good Witch's Garden 2009
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم The Good Witch 2008
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Kounterfeit 1996
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Carter

دانلود سریال In Contempt

دانلود سریال Slasher
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Dark Matter
ریلیز اختصاصی سایت

4 nominations. See more awards »
دانلود سریال Killjoys
ریلیز اختصاصی سایت

6 nominations. See more awards »
دانلود سریال Reign
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود سریال Defiance
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Primetime Emmy. Another 3 nominations. See more awards »
دانلود سریال Cracked

1 win & 9 nominations. See more awards »