این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Tony Randall

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Tony Randallمشاهده آثار این هنرمند : Tony Randall
Tony Randall
Nominated for 6 Golden Globes. Another 2 wins & 9 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Down with Love 2003
ریلیز اختصاصی سایت

4 wins & 8 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Gremlins 2: The New Batch 1990
درخواستی کاربران

6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The King of Comedy 1982
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 BAFTA Film Award. Another 2 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Gong Show Movie 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scavenger Hunt 1979
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bang! Bang! You're Dead! 1966
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Robin and the 7 Hoods 1964

Nominated for 2 Oscars. Another 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Boys' Night Out 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم Two Weeks in Another Town 1962
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم Lover Come Back 1961
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Let's Make Love 1960

Nominated for 1 Oscar. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Pillow Talk 1959
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 11 nominations. See more awards »