این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Patricia Richardson

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Patricia Richardsonمشاهده آثار این هنرمند : Patricia Richardson
Patricia Richardson
Nominated for 2 Golden Globes. Another 11 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Chance at Romance 2013
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Smart Cookies 2012
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم In Country 1989
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
دانلود فیلم C.H.U.D. 1984
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Christmas Evil 1980
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود سریال Last Man Standing
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Primetime Emmys. Another 5 wins & 6 nominations. See more awards »
دانلود سریال The West Wing

Won 2 Golden Globes. Another 117 wins & 253 nominations. See more awards »
دانلود شوی تلویزیونی The Daily Show
درخواستی کاربران

دانلود سریال Quantum Leap

Won 2 Golden Globes. Another 16 wins & 43 nominations. See more awards »