این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Pauly Shore

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Pauly Shoreمشاهده آثار این هنرمند : Pauly Shore
Pauly Shore
5 wins & 3 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Sandy Wexler 2017

دانلود فیلم Spring Broke 2016
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Pauly Shore Stands Alone 2014
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bucky Larson: Born to Be a Star 2011
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 6 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The Wash 2001
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم An Extremely Goofy Movie 2000
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Bio-Dome 1996

3 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Jury Duty 1995
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم In the Army Now 1994
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Son in Law 1993
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Class Act 1992
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Encino Man 1992

1 win & 1 nomination. See more awards »