این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

Billy Wilderمشاهده آثار این هنرمند : Billy Wilder
Billy Wilder
Won 6 Oscars. Another 43 wins & 55 nominations. See more awards »

Sabrina
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 4 nominations. See more awards »
Fedora

1 win & 1 nomination. See more awards »
The Front Page

Nominated for 3 Golden Globes. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
Avanti!

Won 1 Golden Globe. Another 6 nominations. See more awards »
The Private Life of Sherlock Holmes

3 nominations. See more awards »
The Fortune Cookie
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 2 wins & 5 nominations. See more awards »
Kiss Me, Stupid

Irma la Douce
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 5 wins & 7 nominations. See more awards »
One, Two, Three
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 1 Oscar. Another 1 win & 7 nominations. See more awards »
The Apartment
ریلیز اختصاصی سایت

Won 5 Oscars. Another 19 wins & 8 nominations. See more awards »
Some Like It Hot
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 13 nominations. See more awards »
Witness for the Prosecution
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 6 Oscars. Another 3 wins & 9 nominations. See more awards »