این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Jean-Luc Godard

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Jean-Luc Godardمشاهده آثار این هنرمند : Jean-Luc Godard
Jean-Luc Godard
36 wins & 45 nominations. See more awards »

دانلود فیلم Faces Places 2017

Nominated for 1 Oscar. Another 32 wins & 31 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Goodbye to Language 2014

3 wins & 17 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Film Socialism 2010
ریلیز اختصاصی سایت

5 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم In Praise of Love 2001
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

2 wins & 3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم For Ever Mozart 1996

1 win & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم New Wave 1990
ریلیز اختصاصی سایت

3 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Prenom Carmen 1983
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Scénario du film 'Pas sion' 1982
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Every Man for Himself 1980
ریلیز اختصاصی سایت

1 win & 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Numéro deux 1975
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Tout Va Bien 1972
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Wind from the East 1970
ریلیز اختصاصی سایت