این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

دانلود مجموعه آثار Michael Douglas

نمایش مطالب
نمایش مطالب
Michael Douglasمشاهده آثار این هنرمند : Michael Douglas
Michael Douglas
Won 2 Oscars. Another 47 wins & 40 nominations. See more awards »

دانلود فیلم The Ghost and the Darkness 1996

Won 1 Oscar. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم The American President 1995
ریلیز اختصاصی سایت

دانلود فیلم Falling Down 1993
درخواستی کاربران

1 win & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Shining Through 1992

5 wins & 2 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Black Rain 1989
درخواستی کاربران

Nominated for 2 Oscars. Another 2 wins & 1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Wall Street 1987

Won 1 Oscar. Another 9 wins & 4 nominations. See more awards »
دانلود فیلم A Chorus Line 1985

Nominated for 3 Oscars. Another 5 nominations. See more awards »
دانلود فیلم It's My Turn 1980
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم The China Syndrome 1979
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 7 wins & 11 nominations. See more awards »
دانلود فیلم Coma 1978
ریلیز اختصاصی سایت

1 nomination. See more awards »
دانلود فیلم Napoleon and Samantha 1972
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. See more awards »
دانلود فیلم Cast a Giant Shadow 1966
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران