این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

Burt Lancasterمشاهده آثار این هنرمند : Burt Lancaster
Burt Lancaster
Won 1 Oscar. Another 24 wins & 21 nominations. See more awards »

Field of Dreams

Nominated for 3 Oscars. Another 6 wins & 10 nominations. See more awards »
Rocket Gibraltar
ریلیز اختصاصی سایت

Tough Guys
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Golden Globe. See more awards »
The Osterman Weekend

Dead Men Don't Wear Plaid

Atlantic City
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 5 Oscars. Another 25 wins & 16 nominations. See more awards »
Novecento aka 1900
ریلیز اختصاصی سایت

2 wins & 4 nominations. See more awards »
Cassandra Crossing
درخواستی کاربران

Conversation Piece
ریلیز اختصاصی سایت

12 wins & 4 nominations. See more awards »
Lawman
ریلیز اختصاصی سایت

The Professionals
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »
Seven Days in May
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 4 wins & 6 nominations. See more awards »