این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

Deborah Kerrمشاهده آثار این هنرمند : Deborah Kerr
Deborah Kerr
Nominated for 6 Oscars. Another 15 wins & 18 nominations. See more awards »

L.A. Confidential

Won 2 Oscars. Another 85 wins & 77 nominations. See more awards »
The Chalk Garden
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »
The Innocents
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 BAFTA Film Awards. Another 3 wins & 3 nominations. See more awards »
The Sundowners
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Nominated for 5 Oscars. Another 4 wins & 8 nominations. See more awards »
Beloved Infidel

Separate Tables

Won 2 Oscars. Another 5 wins & 15 nominations. See more awards »
Bonjour Tristesse
ریلیز اختصاصی سایت

An Affair to Remember
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 2 wins & 2 nominations. See more awards »
Heaven Knows, Mr. Allison
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 2 Oscars. Another 1 win & 5 nominations. See more awards »
The King and I
ریلیز اختصاصی سایت

Won 5 Oscars. Another 5 wins & 11 nominations. See more awards »
From Here to Eternity
ریلیز اختصاصی سایت

Won 8 Oscars. Another 14 wins & 7 nominations. See more awards »
Julius Caesar
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 6 wins & 7 nominations. See more awards »