این بخش فقط برای گزارش فایل های خراب ، ناقص یا مفقود توسط شما و بررسی آن توسط ما تعبیه شده است.
لطفا در مورد مشکل مورد نظرتان توضیحات دقیق و کاملی را وارد کرده و سپس روی دکمه ارسال کلیک نمایید.

توجه داشته باشید که در توضیحات خود دقیقاً بفرمایید کدام فایل، چه نسخه ای، چه کیفیتی و چه مشکلی وجود دارد.

بدیهی است به گزارش های ارسالی که ناقص، مبهم و نامربوط (مانند درخواست زیرنویس یا مشکل در دانلود) باشند ترتیب اثر داده نمی شود.

هر مشکلی در زمینه های دیگر دارید از طریق بخش تماس با ما اقدام کنید.


ثبت و ارسال
بستن

iMovie-DL | بهترین سایت دانلود رایگان فیلم و سریال خارجی با لینک مستقیم

Alfred Hitchcockمشاهده آثار این هنرمند : Alfred Hitchcock
Alfred Hitchcock
Nominated for 5 Oscars. Another 28 wins & 27 nominations. See more awards »

Hitchcock/Truffaut
درخواستی کاربران

1 win & 1 nomination. See more awards »
Frenzy
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Golden Globes. Another 2 wins & 3 nominations. See more awards »
Torn Curtain
ریلیز اختصاصی سایت

2 nominations. See more awards »
Marnie
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

1 nomination. See more awards »
The Birds
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 1 Oscar. Another 3 wins & 5 nominations. See more awards »
Psycho
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 4 Oscars. Another 5 wins & 9 nominations. See more awards »
North by Northwest
ریلیز اختصاصی سایت

Nominated for 3 Oscars. Another 8 wins & 4 nominations. See more awards »
Vertigo

Nominated for 2 Oscars. Another 8 wins & 4 nominations. See more awards »
The Man Who Knew Too Much
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Oscar. Another 1 win & 4 nominations. See more awards »
The Wrong Man
ریلیز اختصاصی سایت

The Trouble with Harry
ریلیز اختصاصی سایت

Won 1 Golden Globe. Another 4 nominations. See more awards »
To Catch a Thief
ریلیز اختصاصی سایت
درخواستی کاربران

Won 1 Oscar. Another 5 nominations. See more awards »